„Dorosłość, samodzielność, rodzina” – projekt realizowany na terenie Powiatu Polickiego

22 lipca 2019

3 czerwca br. Powiat Policki podpisał z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie umowę o dofinansowanie projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

  • Projekt "Dorosłość, samodzielność, rodzina" to inicjatywa realizowana na terenie Powiatu Polickiego, której celem jest w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r.  rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Polickiego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz do osób sprawujących pieczę zastępczą/kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze - mówi Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Projekt zakłada kompleksowy, zintegrowany model pracy z rodziną jak najbliżej jej naturalnego środowiska. Jego oddziaływanie będzie wielowymiarowe, zarówno przez odpowiedni dobór grupy docelowej, jak i zaproponowane wzajemnie uzupełniające się działania tj.:

  1. Profilaktyka i interwencja dla rodzin biologicznych – zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej/umożliwienie dzieciom powrotu do rodzin biologicznych.
  2. Rozwój pieczy zastępczej – kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze/wsparcie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.
  3. Kompleksowe wsparcie osób w procesie usamodzielniania – w tym m.in. poprzez mieszkania wspomagane – treningowe, instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Inicjatywa projektowa obejmuje zarówno aktywizację o charakterze społecznym jak i zawodowym.  

Projekt będzie realizowany we współpracy z Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 075 790 złotych. Dofinansowanie wyniosło 2 895 790 zł. Z budżetu Powiatu Polickiego przekazano na ten cel 180 000 zł.

Tekst: Halina Michalak/Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich

Foto: Internet


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email