Podpisanie umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję drogową Powiatu Polickiego w miejscowości Ustowo

28 maja 2024

Ponad 6,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi do Powiatu Polickiego na remont drogi w Ustowie.

W dniu dzisiejszym Wicewojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński oraz Starosta Policki Shivan Fate podpisali umowę o dofinansowaniu inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku w miejscowości Ustowo". 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni drogi powiatowej wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, przebudowę zatoki autobusowej, przebudowę istniejących chodników i budowę nowych, przebudowę zjazdów oraz skrzyżowań w granicach pasa drogowego regulacja wysokościowa oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanału technologicznego, wycinkę drzew.
 
Oddanie do użytku planowanego do przebudowy odcinka drogi powiatowej w miejscowości Ustowo, przewiduje się do końca 2025 roku.
 
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi powiatowej, jak i poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych na wskazanym odcinku drogi.
 
Fotogaleria 

Tekst i foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz / Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach.

Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

 

Drukuj Drukuj Email Email