Briefing prasowy Zarządu Powiatu w Policach dot. zwiększenia dofinansowania do zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach” oraz działań Powiatu Polickiego zmierzających do poprawy efektywności energetycznej

6 maja 2022

Zarząd Powiatu w Policach podczas konferencji prasowej

W piątek 6 maja w Starostwie Powiatowym w Policach odbył się briefing prasowy Zarządu Powiatu w Policach w sprawie pozyskania dodatkowych środków na zadanie pod nazwą „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach" oraz działań Powiatu Polickiego zmierzających do poprawy efektywności energetycznej. 

W briefingu prasowym wzięli udział Starosta Policki Andrzej Bednarek, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska. 

Powiat Policki 10 maja 2021 roku podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach". Pierwotna kwota dofinansowania w formie bezzwrotnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 15,3 miliona złotych. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Polickiego w kwocie około 1,9 miliona złotych i Gminy Police w kwocie około 800 tysięcy złotych. Łącznie dawało to kwotę 18 milionów złotych.

Niestety propozycje firm w trzech postępowaniach przetargowych przewyższały kwotę zabezpieczoną na ten cel. 

Te przetargi były w różnych formach. Były propozycje posadowienia instalacji i odzysku na miejscu, bądź też segregacji i transportu niewłaściwie składowanych odpadów. Te przetargi nie dawały pozytywnego efektu - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Otwarcie ofert z czwartego postępowania, które nastąpiło w środę 4 maja wskazało dwie firmy: z Poznania i Szczecina, które są zainteresowane usunięciem niewłaściwie składowanych odpadów. Ostateczna informacja o wyłonieniu wykonawcy będzie znana pod koniec maja br. 

Dokładnie przedwczoraj, w środę 4 maja, podpisaliśmy aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dodatkowe 10 milionów złotych. Narodowy Fundusz obserwując sytuację i dostając od nas bieżące sprawozdania wiedział o tym, że sytuacja gospodarcza uległa zmianie i nie było nas stać, by rozstrzygnąć przetarg dokładając kolejne 8 milionów złotych - dodał Starosta Policki.

Aktualnie łączna kwota dofinansowania wynosi 25 milionów 300 tysięcy złotych. 

Uzyskaliśmy także prolongatę terminu o pół roku czyli do 31 grudnia 2023 roku - dodał Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: usunięcie nielegalnie składowanych odpadów i rekultywacja terenu. Usunięcie nielegalnie składowanych odpadów odbywać się będzie metodą segregacji i transportu.

Rekultywacja terenu odbywać się będzie etapowo. Na terenie wywiezionych odpadów będą nowe nasadzenia, przestrzenie rekreacyjne o charakterze parkowym. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat, i przez ten czas taką funkcję będzie spełniał ten teren - mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Kolejną kwestią, którą poruszono podczas briefingu prasowego było przedstawienie działań Powiatu Polickiego zmierzających do poprawy efektywności energetycznej. 

Zakończyliśmy głęboką termomodernizację pływalni Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Mamy już efekty ekologiczne związane z mniejszą emisją dwutlenku węgla i nadzieje na duże oszczędności energii elektrycznej w związku z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych - mówiła Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska.

Projekt ten realizowany był dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 3 235 220,17 zł i Gminy Police w kwocie 1 000 000,00 zł. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Polickiego. 

Przygotowujemy się do kolejnego projektu dotyczącego termomodernizacji budynków szkolnych Powiatu Polickiego. Projekt ten dofinansowany jest z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dodała Beata Chmielewska.

Projekt dotyczy termomodernizacji budynków w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach. Wysokość dofinansowania wynosi 7 413 157,99 zł, a całkowita wartość inwestycji 9 278 996,95 zł.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email