Bezpłatny transport door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – jak zamówić?

2 sierpnia 2021

Mężczyzna siedzący na wózku inwalidzkim

Niepełnosprawność ruchowa wiąże się z poważnymi trudnościami w przemieszczaniu, co bardzo  komplikuje rozwój społeczny i zawodowy osoby z ograniczoną mobilnością. Dużym wsparciem w tej kwestii jest realizowany przez samorządy projekt transportu „door-to-door” dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. W Powiecie Polickim funkcjonuje on pod nazwą „Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych”, w skrócie PITON.

Z bezpłatnego transportu realizowanego w ramach projektu mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się – np. poruszające się na wózkach, przy pomocy balkonika, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące. Wsparciem objęte są również osoby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności (lub równoważnego) – warunkiem koniecznym są jednak widoczne problemy z poruszaniem się.

W ramach PITON osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem lub osobą towarzyszącą może skorzystać z transportu odpowiednio dostosowanym pojazdem na terenie powiatu polickiego oraz Szczecina – usługa jest dostępna przez siedem dni w tygodniu, również w nocy. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z pomocy asystenta w wyjściu z mieszkania oraz w dotarciu do miejsca docelowego. Cel przejazdu powinien być związany z aktywizacją społeczno-zawodową osoby z niepełnosprawnością, ale także z życiem społecznym w miejscu zamieszkania lub pracy – jego odbudową lub podtrzymaniem. Może to być np. dojazd do/z teatru, urzędu, czy dworca kolejowego lub autobusowego.

Aby móc zamówić transport, należy w pierwszej kolejności złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach wniosek o korzystanie z usług door-to-door. Następnie z odpowiednim, co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, należy zgłosić zapotrzebowanie na transport. Można to zrobić osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ale również za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej projektu, a także mailowo oraz telefonicznie.

Aktualny projekt został rozpisany na lata 2021-2023 i jest rozliczany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat Policki otrzymał na ten cel blisko 660 tysięcy złotych, z czego ponad 555 tysięcy złotych pochodzi z Funduszy Europejskich.

 

Autor artykułu: Jakub Siusta

Foto: Pixabay

Drukuj Drukuj Email Email