Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim

25 lipca 2017

Oferujemy bezpłatne usługi opiekuńcze. Bezpłatny wynajem sprzętu rehabilitacyjnego. Zgłoś się do Nas! Pomożemy Tobie, w opiece nad osobą niesamodzielną.

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w ramach projektu ”Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim” oferuje wsparcie dla osób niesamodzielnych z terenu woj. zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach niniejszego projektu oferujemy bezpłatne świadczenie usług opiekuńczych oraz wynajem sprzętu rehabilitacyjnego. Dysponujemy profesjonalnym personelem, który pomoże w opiece, udzieli wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich.

W ramach usług opiekuńczych zapewniamy, m.in.:

  • pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczna,
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
  • usługi treningowe w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Bezpłatne usługi opiekuńcze kierowane są dla osób, których dochód nie przekracza 951,00 zł na osobę samotnie gospodarującą lub 771,00 zł na osobę w rodzinie.

W projekcie wsparcie kierowane jest do osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza (150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej). Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru. Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy!

Kontakt 886 468 299 lub e-mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Źródło: Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Drukuj Drukuj Email Email