Beata Karlińska z PCPR w Policach z nagrodą „Lidera Służb Społecznych”

26 listopada 2019

25 listopada podczas Zachodniopomorskich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego wręczono nagrody zwycięzcom konkursu "Liderzy Służb Społecznych". Wśród wyróżnionych znalazła się Beata Karlińska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Pracownicy socjalni wspierają rodziny w trudnych sytuacjach życiowych, uczą odpowiedzialności za własny los oraz dbania o relacje międzyludzkie. Spotkamy ich w środowiskowych domach samopomocy, noclegowniach, schroniskach, domach pomocy społecznej, ale i mieszkaniach chronionych, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy zakładach aktywności zawodowej. By dobrze wykonywać swoją pracę nie wystarczy im raz zdobyty dyplom – muszą nieustannie dokształcać się i poszerzać wiedzę. Ich praca nie jest też najlepiej opłacana.

Nagrody zostały  wręczone w czterech kategoriach: Lider pracy socjalnej (dla pracowników socjalnych), Lider wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (dla asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej), Lider zarządzania (dla kierowników jednostek pomocy społecznej) oraz Lider pomocy społecznej.

Wśród zwycięzców znalazła się Beata Karlińska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, która została liderem zarządzania. Beata Karlińska jest Dyrektorem PCPR w Policach od 16 lat.

Jak czytamy w uzasadnieniu, komisja konkursowa doceniła w szczególności nieustającą chęć poprawy jakości usług dla potrzebujących wsparcia. Laureatka swoją postawą potrafi zjednoczyć zespół pracowników, zarażając zaangażowaniem. Jest świadoma wagi podnoszenia kwalifikacji zawodowych - nie tylko swoich, ale w szczególności zespołu. Jej styl zarządzania można by nazwać zarządzaniem w działaniu.

Szczegółowe informacje: http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/podziekowania-za-zmienianie-swiata-na-lepszy-pracownicy-socjalni-obchodza-swoje-swieto

Tekst: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email