- Powiat Policki - https://policki.pl -

Beata Karlińska z PCPR w Policach z nagrodą „Lidera Służb Społecznych”

25 listopada podczas Zachodniopomorskich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „Liderzy Służb Społecznych”. Wśród wyróżnionych znalazła się Beata Karlińska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Pracownicy socjalni wspierają rodziny w trudnych sytuacjach życiowych, uczą odpowiedzialności za własny los oraz dbania o relacje międzyludzkie. Spotkamy ich w środowiskowych domach samopomocy, noclegowniach, schroniskach, domach pomocy społecznej, ale i mieszkaniach chronionych, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy zakładach aktywności zawodowej. By dobrze wykonywać swoją pracę nie wystarczy im raz zdobyty dyplom – muszą nieustannie dokształcać się i poszerzać wiedzę. Ich praca nie jest też najlepiej opłacana.

Nagrody zostały  wręczone w czterech kategoriach: Lider pracy socjalnej (dla pracowników socjalnych), Lider wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (dla asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej), Lider zarządzania (dla kierowników jednostek pomocy społecznej) oraz Lider pomocy społecznej.

Wśród zwycięzców znalazła się Beata Karlińska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, która została liderem zarządzania. Beata Karlińska jest Dyrektorem PCPR w Policach od 16 lat.

Jak czytamy w uzasadnieniu, komisja konkursowa doceniła w szczególności nieustającą chęć poprawy jakości usług dla potrzebujących wsparcia. Laureatka swoją postawą potrafi zjednoczyć zespół pracowników, zarażając zaangażowaniem. Jest świadoma wagi podnoszenia kwalifikacji zawodowych – nie tylko swoich, ale w szczególności zespołu. Jej styl zarządzania można by nazwać zarządzaniem w działaniu.

Szczegółowe informacje: http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/podziekowania-za-zmienianie-swiata-na-lepszy-pracownicy-socjalni-obchodza-swoje-swieto [1]

Tekst: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook’u —> PROFIL [2]

Print Friendly, PDF & Email [3]