Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2015 rok

24 czerwca 2016

Podczas czerwcowej XX sesji Rady Powiatu w Policach Zarząd Powiatu jednogłośnie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych.

Radni Rady Powiatu w Policach po zapoznaniu się:

  • ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku”;
  • ze „Sprawozdaniem finansowym Powiatu Polickiego za 2015 rok”;
  • z uchwałą Nr LXXXIX.155.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2015 wraz z informacją o stanie mienia;
  • z „Informacją o stanie mienia Powiatu Polickiego”;
  • z „Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2015 rok” z dnia 18 maja 2016 r.;

udzielili jednogłośnie Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2015 rok.

  • Dziękujemy Paniom i Panom Radnym za udzielenie nam absolutorium. Cóż byśmy zrobili, gdyby nie nasi pracownicy. Bardzo wam dziękujemy, bo dzisiejszy wynik to jest również wyraz sympatii i uznania dla Waszych działań - mówił w imieniu Zarządu Powiatu w Policach Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email