Grypa Ptaków – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

11 stycznia 2024

Zasady ochrony drobiu przed chorobą obrazek pokazujący czynności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje o aktualnej, bardzo niekorzystnej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków, w związku z:

  • stwierdzaniem ognisk tej choroby w kraju, w tym w sąsiadującym powiecie goleniowskim - w dniu 07.12.2023 r. wyznaczono ogniska HPAI w dwóch fermach drobiu m.Ininka w gminie Goleniów, a w dniu 05.01.2024 r. wyznaczono ognisko w fermie drobiu w gminie Manowo,
  • aktualnym sezonem zimowym, z niskimi temperaturami otoczenia i trudnymi warunkami atmosferystycznymi, sprzyjającym występowaniu ognisk HPAI u drobiu i ptactwa dzikiego,
  • występowaniu obydwu powiatach licznej populacji ptactwa dzikiego , w tym z gatunków szczególnie wrażliwych na HPAI oraz ptactwa migrującego.

Mając na uwadze wysokie zagrożenie wystąpienia tej choroby u drobiu, przypomina się o obowiązku rygorystycznego przestrzegania przy utrzymywaniu drobiu obowiązujacych krajowych przepisów prawnych w zakresie bioasekuracji oraz rzetelnego dokumentowania prowadzonych czynności i działań wynikających z tych przepisów tj. 

Ponadto w obszarze obydwu powiatów obowiązują przepisy prawne rozporządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zwalczania grypy ptaków: 

  1. Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 33/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadlwiej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu polickiego oraz gminy Miasto Szczecin (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 08.12.2023 poz. 6727)
  2. Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 36/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie woiatu goleniowskiego, powiatu polickiego oraz gminy Miasto Szczecin (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 08.12.2023 r. poz. 6727) - na podstawie którego cały teren powiatu szczecińskiego i polickiego został określony jako obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, z obowiązkiem utrzymania drobiu w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu.

Przypominamy także o obowiązku natychmiastowego zgłoszenia (najlepiej telefonicznie) do Powiatowego Lekarza Weterynatrii każdego przypadku:

  1. wystąpienia u drobiu objawów nasuwajacyhch podejrzenie grypy ptaków (w tym oprócz typowych objawów klinicznych także gwałtowny spadek spożycia wody, gwałtowny spadek spożycia paszy, zwiększona liczba upadków, gwaltowny spadek lub zatrzymanie produkcji jaj)
  2. znalezienia chorych lub padłych ptaków dzikich.

Telefony kontaktowe:

  • PIW Szczecin, tel. stacjonarny w godzinach pracy PIW: (91) 432 41 00,
  • Powiatowy Lekrz Weterynarii w Szczecinie: tel. 501 462 107,
  • Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie: tel. 507 055 025.

Objawy grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia 

Zasady bioasekuracji stad drobiu

Źródło: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie oraz Główny Inspektorat Weterynarii 

Drukuj Drukuj Email Email