Zawód informatyka w praktyce

10 listopada 2016

W ramach ósmej edycji Polickiego Tygodnia Kariery w dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się niecodzienne spotkanie. Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Policach odwiedzili wraz z opiekunami urząd, w celu poznania zawodu informatyka w praktyce.

W rolę przewodników młodzieży wcielili się panowie Adam Sadowski i Dominik Chełminiak, którzy na co dzień sprawują pieczę nad obsługą informatyczną urzędu. W programie wizyty przewidziano zwiedzanie serwerowni oraz prezentację sytemu wykorzystywanego podczas głosowania na sesjach Rady Powiatu w Policach, opartego na mobilnej i bezprzewodowej technologii zbierania oraz liczenia głosów, a także prezentacji wyników.

Uczniowie mieli niebywałą okazję do zadawania pytań na nurtujące ich zagadnienia dot. pracy informatyka m.in. wyboru uczelni wyższej, awarii systemów informatycznych w urzędzie czy współpracy z firmami zewnętrznymi. Usłyszeli również o kilku nietypowych problemach i sytuacjach, z jakimi podczas swojej pracy spotykają się informatycy. Niektóre bywają naprawdę zabawne.

Tekst/Foto: Aleksandra Kotuła/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email