32 miliony złotych zostanie przeznaczonych na rozwój edukacji Powiatu Polickiego

21 czerwca 2022

Przedstawiciele Powiatu Polickiego z wykonawcą robót podczas podpisania umowy

W poniedziałek 20 czerwca podczas podpisania umowy z wykonawcą na przebudowę i termomodernizację w budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Zarząd Powiatu w Policach zaprezentował projekty dotyczące rozwoju edukacji Powiatu Polickiego.

Projekty realizowane przez Powiat Policki:

  • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim,
  • Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
  • Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki

Całkowita wartość wszystkich projektów wynosi 32 754 103 zł, w tym środki z budżetu Powiatu Polickiego - 13 490 703 zł i dofinansowanie zewnętrzne - 19 263 400 zł

Projekt pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim" obejmuje budynek szkolny Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, cztery budynki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach oraz budynek hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. Wysokość dofinansowania z programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" wynosi 5 189 210,56 zł, a z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 223 947,43 zł.  6 000 000 zł pochodzi z budżetu Powiatu Polickiego. Łączna kwota to 13 413 158 złotych.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Zakładanymi efektami projektu są:

  • redukcja emisji CO2,
  • ograniczenie zużycia EP (energia pierwotna budynku - nieodnawialna),
  • zwiększenie udziału OZE (odnawialne źródła energii),
  • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej, przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej i kosztowej.

Drugi projekt to "Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży". Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 wynosi 2 764 991,80 złotych. Wkład własny Powiatu Polickiego to 414 749 złotych. Łączna kwota to 3 179 740, 80 złotych.

Trzecim projektem realizowanym przez Powiat Policki jest "Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki". Wysokość dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład to 9 500 000 zł. Wkład własny Powiatu Polickiego to 7 075 954 zł. Ponadto możliwa sprzedaż nieruchomości to dodatkowe 6 500 000 złotych.

Ten projekt dotyczy między innymi przebudowy budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 w Policach wraz z ich połączeniem oraz remont, przebudowa, rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przystosowaniu budynku przy ul. Kresowej 32-34 w Policach na potrzeby grup wychowawczych SOSW nr 1 w Policach oraz przeniesienie lokatorów-nauczycieli z pomieszczeń Zespołu Szkół w Policach i SOSW nr 1 w Policach do budynków przy ul. Kresowej 5 i 7 w Policach.

W briefingu prasowym wzięli udział Starosta Policki Andrzej Bednarek, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Agnieszka Bąk oraz Dyrektor Zespołu Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach Agata Jarymowicz i Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach Ryszard Budzisz.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

logotyp NFOŚiGW logotyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Logotyp Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Flaga Unii Europejskiej z opisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Logo Pomorza Zachodniego Flaga biało-czerwona Rzeczpospolitej Polski Logo z opisem Fundusze Europejskie Program Regionalny

Drukuj Drukuj Email Email