Zebranie wiejskie w Bezrzeczu

12 lutego 2017

7 lutego w Bezrzeczu odbyło się zebranie wiejskie. W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Dobra Teresa Dera wraz z pracownikami Urzędu Gminy Dobra, Starosta Policki Andrzej Bednarek wraz z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Magdaleną Sochanowską, Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej Joanna Hrabska, Przedstawiciele Pracowni Projektowej DIM, Przedstawiciele Pracowni Projektowej Architekton.

W porządku zebrania znalazły się tematy dotyczące remontu drogi powiatowej w miejscowości Bezrzecze, inwestycji planowanych w 2017 roku w Bezrzeczu, informacja o postępie prac prac przy budowie szkoły, informacja o zaawansowaniu prac w kwestii planowanej budowy nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin oraz sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Temat remontu drogi powiatowej przedstawił Starosta Policki Andrzej Bednarek oraz Ryszard Kowalski przedstawiciel Pracowni Projektowej DIM - w chwili obecnej opracowywany jest projekt przebudowy drogi, pracownia projektowa ma czas na jego opracowanie do końca czerwca 2017r. Informację na temat postępu prac przy budowie przedstawiła Kierownik ZEAS Joanna Hrabska - prace wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Temat dotyczący inwestycji planowanych w Sołectwie Bezrzecze wraz z informacją o wykonanych inwestycjach w roku 2016 i zaawansowaniu prac w zakresie planowanej budowy nowego połączenia drogowego przedstawiła Wójt Teresa Dera i Rozalia Adamska Sekretarz Gminy.

W trakcie prezentacji udzielano na bieżąco odpowiedzi na zadawane pytania. Na zakończenie zebrania Sołtys wsi Piotr Piosicki przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w roku 2016.

Zebranie zostało zwołane na wniosek Sołtysa Piotra Piosickiego i rozpoczęło się w drugim terminie tj. o godz. 18.30 z uwagi na brak quorum.

Tekst i Foto: Urząd Gminy Dobra

Drukuj Drukuj Email Email