Zarząd Powiatu w Policach otrzymał absolutorium za 2018 rok

30 czerwca 2019

Podczas IX sesji Rady Powiatu w Policach, Zarząd Powiatu w Policach otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok. 

Powiatowi radni po zapoznaniu się:

  • ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku”;
  • ze „Sprawozdaniem finansowym Powiatu Polickiego za 2018 rok”;
  • z uchwałą Nr CLXIV.309.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Polickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
  • z „Informacją o stanie mienia Powiatu Polickiego”;
  • z „Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2018 rok” z dnia 21 maja 2019 r.; udzielającym Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2018 rok.

udzielili Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2018 rok. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 14 radnych przy 4 głosach wstrzymujących się.

  • Dziękujemy Państwu za udzielone absolutorium. Dziękuję za głosy poparcia i za te wstrzymujące się. Są one dla nas najlepszym drogowskazem do tego jak postępować, by zmierzać do ideału. Dziękuję kierownictwu urzędu, naczelnikom i pracownikom starostwa, dyrektorom placówek, nauczycielom i pracownikom. Dziękuję także samorządom gminnym - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email