Zarząd Powiatu w Policach ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia w 2022 r. na obszarze Powiatu Polickiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2 listopada 2021

Znak specjalny -paragraf-w odcieniu szarości.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Policach ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia w 2022 r. na obszarze Powiatu Polickiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W związku z tym zapraszamy uprawnione organizacje pozarządowe do składania swoich ofert w tym zakresie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Polica pod numerem telefonu 91 43 28 116.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia w 2022 r. na obszarze Powiatu Polickiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Więcej informacji o prowadzeniu nieodpłatnych punktów pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Drukuj Drukuj Email Email