Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla NGO!

2 listopada 2016

Powiat Policki oraz Gmina Police serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego na bezpłatne szkolenie w zakresie zmian w regulacjach prawnych dotyczących współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (m.in. nowe wzory ofert, umów i sprawozdań realizacji zadania publicznego w ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert oraz uproszczone wzory ofert i umów dla trybu bezkonkursowego, tzw. „małych grantów”).

Szkolenie odbędzie się 19 listopada 2016 r. (sobota) w godz. od 10:00 do 14:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2.

Organizatorzy przewidują przerwę lunchową ok. godz. 12:00.

Zgłoszeń można dokonywać w terminie do 10 listopada 2016 r. (piątek):

  • osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach,
  • drogą elektroniczną na adres: dudek@policki.pl,
  • faxem 91 317 89 00.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie przeprowadzi pan Artur Gluziński, doradca i specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Informacji w powyższej sprawie udziela pani Daria Dudek, Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, telefon kontaktowy: (91) 4 328 143.

Drukuj Drukuj Email Email