Zapraszamy na Warsztaty Ożywienia Społeczno-Gospodarczego Powiatu Polickiego

10 maja 2023

Plakat promujący wydarzenie
Starosta Policki Andrzej Bednarek, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka oraz Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim mają zaszczyt zaprosić Państwa na „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Powiatu Polickiego” z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, sołectw, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Powiatu Polickiego.
 
Warsztaty odbędą się w dniach 16-17.05.2023 r. w godzinach 14.30-20.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (ul. Szkolna 2).
 
Ramowe tematy warsztatów:
 • Metodologia Warsztatów Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego -
 • Diagnoza lokalna - Analiza 5 składników środowiska społeczno- gospodarczego Powiatu Polickiego
 • Opracowywanie projektów wynikających z potrzeb lokalnego środowiska i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju Powiatu Polickiego
 • Ocena realności realizacji projektów społeczno-gospodarczych i przygotowywanie projektów do wdrażania w Powiecie Polickim.
Warsztaty prowadzone są metodą warsztatową, zakładany jest aktywny udział uczestników. 
 
Celem warsztatów jest: integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Powiatu Polickiego przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących lokalnemu ożywieniu społeczno- gospodarczemu, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych: środki z UE, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, PROW i innych - przez firmy, sołectwa, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.
 
W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, przedstawiciele biblioteki i szkoły, szkolne kluby wolontariusza oraz inne podmioty i mieszkańcy z terenu Powiatu Polickiego zainteresowani rozwojem lokalnym.
 
Największe korzyści warsztatów:
 • bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora z powiatu i wspólna praca nad projektami lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju powiatu i wszystkich mieszkańców,
 • integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
 • pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych,
 • opracowanie pomysłów na inicjatywy oddolne i wybór jednej z nich która zostanie zrealizowana ze środków projektu "SZOWES-OWES w regionie szczecińskim"
 • lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy,
 • wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w powiecie,
 • poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
 • budowanie poczucia wspólnoty,
 • promocja lokalnych zasobów i produktów,
 • rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań powiatowych problemów gospodarczych
 • zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w powiecie.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Prosimy potwierdzenie udziału do dnia 12.05.2023 r. do godziny 13.00 drogą mailową bądź telefoniczną.
 

Osoby do kontaktu:

 • z ramienia Powiatu Polickiego:

Edyta Rudecka – Naczelnik Wydział Spraw Obywatelskich

91 432 81 16, e-mail: rudecka@policki.pl

 • z ramienia OWES Szczecin:

Marta Przeczewska – Koordynatorka merytoryczna ds. animacji

789 358 759, e-mail: marta.przeczewska@aktywneowes.pl

Serdecznie zapraszamy.
 
Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Policach
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim 
 

Drukuj Drukuj Email Email