Zapraszamy na bezpłatne wykonanie testów sprawności ruchowej i poznawczej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”

16 września 2021

Dwoje seniorów z opiekunem przy urządzeniu mobilnym

W związku z Obchodami Dni Zdrowia w Powiecie Polickim serdecznie zapraszamy na bezpłatne wykonanie testów sprawności ruchowej i poznawczej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”.

Testy sprawności ruchowej i poznawczej odbędą się we wtorek 21 września w godz. 10.00 – 15.00 w Starostwie Powiatowym w Policach przy ul. Tanowska 8 (wejście A, wyodrębnione pomieszczenie na holu)

Powiat Policki włączając się w ogólnopolską kampanię informacyjno edukacyjną „Alzheimer–rozumiem–wspieram”, a także w związku ze Światowym Dniem Walki z Chorobą Alzheimera serdecznie zaprasza osoby 55+ do Starostwa Powiatowego w Policach w celu przeprowadzenia w obecności psychologa testu sprawności ruchowej i poznawczej (dostępne na stronie www.testysenioralne.pl).

Celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.

Każda z osób biorących udział w wydarzeniu otrzyma niezbędne materiały informacyjne, a także upominek – niespodziankę od organizatorów.

Informacje szczegółowe:

Zespół specjalistów opracował narzędzia dostosowane do wykorzystania w warunkach domowych. Badanie składa się z testu pamięci i testu sprawności ruchowej.

Testy są bezpłatne, a do ich wykonania potrzebny jest tablet lub inne urządzenie z ekranem dotykowym oraz zaciszne pomieszczenie z dostępem do Internetu.

Badanie to nie postawi diagnozy, ale wskaże czy dana osoba ma problem sugerujący chorobę otępienną i czy powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po skierowanie do specjalisty (geriatry, neurologa, psychiatry) w celu przeprowadzenia pogłębionych badań. Wczesna diagnoza umożliwia wydłużenie nawet o kilka lat okresu samodzielnego życia, bez potrzeby korzystania z intensywnej, całodobowej opieki.

Od dnia 22 września 2021 r. wyznaczony pracownik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach będzie mógł przeprowadzać testy sprawności ruchowej i poznawczej w siedzibie urzędu (pokój nr 19), gdy tylko senior z terenu Powiatu Polickiego zwróci się z taką prośbą.

Po przeprowadzonym teście senior otrzyma jego wydruk i w przypadku takiej potrzeby będzie mógł bezpośrednio kontaktując się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej omówić wyniki i ewentualne wątpliwości.

W załączeniu do pobrania broszura informacyjna o potrzebach chorych na Alzheimera oraz informacja dla mieszkańców Powiatu Polickiego dotycząca wybranych instytucji wspierających chorych na Alzheimera.

Serdecznie Zapraszamy.

Instytucje wspierające chorych  na Alzheimera

Broszura informacyjna o potrzebach chorych

Tekst: Wydział Polityki Społecznej

Foto: Internet


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email