Zapraszamy do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach

1 lipca 2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest placówką otwartą na potrzeby społeczeństwa umożliwiając zaspokojenie potrzeb oświatowych osobom dorosłym, które wyrażają chęć podwyższenia swoich kwalifikacji lub poziomu wykształcenia. Nauka w Placówce prowadzona jest w formie zaocznej lub wieczorowej.

Obecnie w naszej placówce funkcjonuje:

  • Liceum Ogólnokształcące nr 3 dla Dorosłych
  • Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych, kształcąca w zawodach: opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej.

Placówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” realizuje projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Centrum Kształcenia Zawodowego, organizujące kursy zawodowe ECDL, uprawnienia elektryczne SEP, kadry i płace od podstaw - zapisy już trwają!

Kursy Kwalifikacji Zawodowych: zapisy już wkrótce!

Jeżeli chcesz podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy, zgłoś się do nas!

W CKZiU w Policach bezpłatnie podwyższysz swoje wykształcenie oraz umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony: http://ckziupolice.pl/

Tutaj znajdziesz więcej informacji oraz nowe propozycje kursów zawodowych.

KONTAKT:
ul. Kresowa 5 72-010 Police
Sekretariat – ul. Korczaka 53
tel. 570-807-002
e-mail ckziu@policki.pl


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email