Zakończyły się powiatowe inwestycje drogowe w Gminie Dobra i Gminie Kołbaskowo

22 grudnia 2020

Przebudowany odcinek drogi powiatowej Szczecin-Stobno

Zakończyły się powiatowe inwestycje drogowe w Gminie Dobra i Gminie Kołbaskowo. 

Pierwszą z nich jest przebudowa drogi powiatowej nr 3907Z na odcinku Wołczkowo-Dobra, a drugą przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 3923Z na odcinku Szczecin-Warnik.

  • Inwestycja zrealizowana w Gminie Kołbaskowo ma ogromne znaczenie nie tylko dla lokalnego ruchu. Wszyscy pamiętamy w jak opłakanym stanie była nawierzchnia drogi na odcinku Szczecin-Stobno. Podobnie było z drogą na odcinku Dobra-Wołczkowo - mówi Starosta Policki Andrzej Bednarek - Tych inwestycji nie byłoby gdyby nie dobra współpraca z włodarzami i radnymi z Gmin: Dobra i Kołbaskowo. Dziękuję Paniom Wójt: Teresie Derze i Małgorzacie Schwarz.

Przebudowa drogi na odcinku Dobra-Wołczkowo obejmowała prawie 5 kilometrów. Położono nową nawierzchnię drogi, wykonano regulację studni i wpustów ulicznych, wyremontowano pobocza gruntowe i wymieniono krawężniki. Koszt prac wyniósł 3 458 605, 57 zł. Inwestycję dofinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 735 272, 29 zł oraz ze środków z budżetu Gminy Dobra w kwocie 1 000 000 zł. Wykonawcą prac była firma Maldrobud sp. z o.o. sp. k.

Ponadto w ramach budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Wołczkowem, a Dobrą realizowanej przez Gminę Dobra, zdecydowano o budowie dodatkowego oświetlenia 11 przejść dla pieszych. Powiat Policki przekazał Gminie Dobra na ten cel 65 000 zł. w formie dotacji celowej.

Przebudowa drogi na odcinku Szczecin-Stobno w Gminie Kołbaskowo kosztowała około 13 300 000 zł. 2 600 000 zł. pochodziło z budżetu Gminy Kołbaskowo, 6 800 000 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a 2 100 000 zł ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Inwestycja polegała na przebudowie nawierzchni drogi na odcinku Szczecin-Stobno, budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz rowów. Wykonawcą prac była firma Strabag.

  • W obu przypadkach zakończyły się już odbiory techniczne i nie ma żadnych zastrzeżeń co do jakości wykonanych prac - mówi Magdalena Sochanowska Naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach.

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Magdalena Sochanowska/Naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email