Zakończenie kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

1 marca 2016

W związku z zakończeniem kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach w dniu 24 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się ostatnie, uroczyste spotkanie Rady. Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach została utworzona na mocy zarządzenia Starosty Polickiego Nr 8/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach oraz powołania jej członków. W jej składzie działali Pani Mariola Dudczak, Pani Elżbieta Ziąber, Pani Irena Sokołowska, Pani Barbara Mirowska oraz Pan Marek Gołdych.

Do zakresu działalności Rady należało: 1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  realizacja praw osób niepełnosprawnych, 2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 3) ocena realizacji programów, 4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Polickiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach otrzymali z rąk Starosty Polickiego Pana Andrzeja Bednarka oraz Członka Zarządu Powiatu w Policach Pani Beaty Chmielewskiej podziękowania za profesjonalizm oraz zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Dziękując za wkład włożony w pomoc osobom niepełnosprawnym przedstawiciele Zarządu Powiatu w Policach złożyli wszystkim obecnym życzenia wielu radości i osiągnięć w dalszej pracy zawodowej, prospołecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Tekst: Halina Michalak

Drukuj Drukuj Email Email