XXXVIII sesja Rady Powiatu w Policach

28 lutego 2022

Kadr z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Policach

25 lutego odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Policach.

Sesja odbyła się w trybie zdalnym, a transmisja z obrad była prowadzona online.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie wsparcia Narodu Ukraińskiego,
  • w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
  • w sprawie załatwienia skargi z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącej działalności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Podczas sesji wysłuchano także sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Policki w 2021 r.

Wysłuchano także sprawozdania Starosty Polickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego za 2021 rok i sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Policach oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Polickim.

Podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu w Policach wysłuchano także informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Polickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Po wysłuchaniu interpelacji, zapytań, wniosków i oświadczeń radnych zakończono obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu w Policach.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XXXVIII sesji Rady Powiatu w Policach

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email