XXXVIII sesja Rady Powiatu w Policach

23 lutego 2018

23 lutego odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja poświęcona była porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu obywateli.

Po otwarciu i przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego, radni powiatowi przyjęli protokół XXXVII sesji Rady Powiatu i wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach. 

Starosta Policki Andrzej Bednarek przedstawił między innymi działania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Głównym punktem obrad lutowej sesji Rady Powiatu były:

  • sprawozdanie Starosty Polickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego za 2017 rok,
  • informacja Komendanta Powiatowego Policji w Policach,
  • informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Radni wysłuchali także sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Regionu w Policach w roku 2017/2018.

Podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu w Policach podjęto także uchwały:

  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2018 – 2024,
  • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior+ w Policach,
  • w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi z dnia 13 stycznia 2018 r. w części dotyczącej działalności Członka Zarządu Powiatu w Policach. 

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Policach

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 23 marca br.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email