XXXVI sesja Rady Powiatu w Policach

20 grudnia 2021

Radni Rady Powiatu w Policach podczas obrad sesji Rady Powiatu w Policach

17 grudnia odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas XXXVI sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
 • w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania,
 • w  sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Polickiego,
 • w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 września 2021 r. dotyczącej działalności Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 • w sprawie uchwalenia "Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu w Policach na 2022 rok",
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu na 2022 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2022 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki na 2022 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa na 2022 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej na 2022 rok”,
 • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok,
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Polickiego,
 • w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Polickiego.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 28 stycznia 2022 r.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XXXVI sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email