XXX sesja Rady Powiatu w Policach

1 czerwca 2021

Radni podczas XXX sesji Rady Powiatu w Policach

28 maja odbyła się XXX sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach, w którym to Starosta Policki Andrzej Bednarek poinformował między innymi o trwających inwestycjach drogowych.

Podczas XXXX sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
  • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  • w sprawie likwidacji Przedszkola Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
  • w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
  • w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

Podczas sesji wysłuchano także sprawozdań: „Ocena zasobów pomocy społecznej”, „Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r.”, Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Polickiego na lata 2016-2020”.

Po wysłuchaniu interpelacji, zapytań, wniosków i oświadczeń radnych zakończono obrady XXX sesji Rady Powiatu w Policach.

Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XXX sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email