XXVIII sesja Rady Powiatu w Policach

29 marca 2021

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski podczas sesji Rady Powiatu w Policach

26 marca odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu w Policach.

Sesja odbyła się w trybie zdalnym, a transmisja z obrad była prowadzona online.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas XXVIII sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok (,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
  • w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.

Ponadto zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach za 2020 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, sprawozdaniem z realizacji w 2020 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 – 2020” i sprawozdaniem z wykonania w roku 2020 zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Polickim na lata 2017 – 2024.

Po wysłuchaniu interpelacji, zapytań, wniosków i oświadczeń radnych zakończono obrady XXVIII sesji Rady Powiatu w Policach.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XXVIII sesji Rady Powiatu w Policach

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email