XXVII sesja Rady Powiatu w Policach

24 lutego 2017

24 lutego odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu w Policach. Powiatowi radni podjęli między innymi uchwały zmieniające budżet oraz wieloletnią prognozę finansową Powiatu Polickiego, przyjęli „Program Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023” oraz zgłosili swoich przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Ponadto, radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu i zatwierdzili sprawozdanie Starosty Polickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego za 2016 rok. Podczas sesji, obszerne informacje dotyczące pracy podległych służb w roku ubiegłym przedstawili Komendant Powiatowy Policji w Policach i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Porządek obrad

Tekst i foto: Agnieszka Jaguszewska/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email