XXVI sesja Rady Powiatu w Policach

3 lutego 2021

29 stycznia odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu w Policach.

Sesja odbyła się w trybie zdalnym, a transmisja z obrad była prowadzona online.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas XXVI sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobra,
  • w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
  • w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
  • w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach,
  • w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027”.

Ponadto zapoznano się z "Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 za lata 2018 – 2019”, ze sprawozdaniem z działalności Rady Powiatu w Policach w 2020 r. oraz sprawozdaniem z działalności komisji Rady Powiatu w Policach w 2020 r.

Po wysłuchaniu interpelacji, zapytań, wniosków i oświadczeń radnych zakończono obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Policach.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XXVI sesji Rady Powiatu w Policach

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email