XXVI posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

28 marca 2019

27 marca odbyło się XXVI posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Po otwarciu obrad i stwierdzeniu quorum przyjęto porządek obrad i protokół z XXV posiedzenia rady, które odbyło się 27 lutego br. 

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.

Po wysłuchaniu wolnych wniosków i dyskusji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Polickim, zakończono posiedzenie.

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email