XXVI posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

23 listopada 2022

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

22 listopada odbyło się XXVI posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Po otwarciu obrad i stwierdzeniu quorum przyjęto porządek obrad i protokół z XXV posiedzenia rady, które odbyło się 2 czerwca.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2022 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.

Po wysłuchaniu wolnych wniosków i dyskusji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Polickim, zakończono posiedzenie.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email