XXV sesja Rady Powiatu w Policach

21 grudnia 2020

18 grudnia odbyła się XXV sesja Rady Powiatu w Policach.

Sesja odbyła się w trybie zdalnym, a transmisja z obrad była prowadzona online.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas XXV sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego
 • w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2020 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania
 • w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Polickiego
 • w sprawie uchwalenia „Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu w Policach na 2021 rok”
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok”
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu na 2021 rok”
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2021 rok”
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki na 2021 rok”
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa na 2021 rok”
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej na 2021 rok”
 • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego.

Po wysłuchaniu interpelacji, zapytań, wniosków i oświadczeń radnych zakończono obrad XXV sesji Rady Powiatu w Policach.

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XXIII sesji Rady Powiatu w Policach

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email