XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

5 czerwca 2023

Starosta Policki Andrzej Bednarek z Prezesem Związku Powiatów Polskich na wspólnym zdjęciu

W dniach 31 maja - 1 czerwca w Karpaczu odbyło się XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

W trakcie obrad delegaci skoncentrowali się na najważniejszych dla powiatów kwestiach, przyjmując 21 stanowisk w najbardziej newralgicznych sprawach, między innymi środków niezbędnych do stabilizacji budżetów powiatów; założeń nowego systemu dochodów powiatów; systemowej aktualizacji wyceny świadczeń zdrowotnych; lokalnych centrów zdrowia; dyżurów aptek ogólnodostępnych; stwierdzania zgonu; potrzeby uporządkowania i poprawy jakości sieci dróg powiatowych; obowiązku ubezpieczania pojazdów, które przepadły na rzecz powiatów; poprawienia skuteczności mechanizmów likwidacji białych plam transportowych; wzmocnienia uprawnień organów zarządzających ruchem drogowym; systemowej waloryzacji opłat administracyjnych.

Kolejne stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP były poświęcone: rozwojowi rodzinnej pieczy zastępczej; finansowaniu systemu orzekania o niepełnosprawności; finansowaniu Domów Pomocy Społecznej; pokrywaniu rzeczywistych kosztów funkcjonowania oświaty ponadpodstawowej; wsparciu psychologiczno-pedagogicznego młodzieży szkolnej; roli powiatów jako wspólnot samorządowych odpowiedzialnych za dziedzictwo i za rozwój społeczno-gospodarczy realizowany w oparciu o dziedzictwo zlokalizowane na terenie powiatu; niezbędnym nowym narzędziom nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych; samowystarczalności energetycznej samorządów; racjonalizacji obowiązków sprawozdawczych powiatu; finansowaniu likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy.

Odbyły się również wybory uzupełniające do Zarządu ZPP. Uhonorowani zostali też zwycięzcy Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu, a najbardziej zasłużeni samorządowcy odebrali medale Bene Meritus Powiatom.

W obradach wziął udział Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Fotogaleria

Tekst: Związek Powiatów Polskich, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Związek Powiatów Polskich


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email