XXIV sesja Rady Powiatu w Policach

24 listopada 2020

20 listopada odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu w Policach.

Sesja odbyła się w trybie zdalnym, a transmisja z obrad była prowadzona online.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas XXIV sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2020 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania,
  • w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Polickiego na lata 2020-2024",
  • w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r.",
  • w sprawie powierzenia Gminie Dobra prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyn.

Podczas XXIV sesji Rady Powiatu w Policach wysłuchano informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XXIII sesji Rady Powiatu w Policach

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email