XXIV sesja Rady Powiatu w Policach

28 listopada 2016

25 listopada odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad, sprawdzeniu quorum i przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, radni przyjęli protokół z XXIII sesji Rady Powiatu i wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. 

Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu przyjęto między innymi uchwały dotyczące zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2016 rok i uchwalono "Program współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 r.".

Przewodniczący Rady poinformował radnych o złożonych oświadczeniach majątkowych, a na koniec obrad wysłuchano interpelacji i pytań radnych oraz wniosków i oświadczeń.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email