XXII sesja Rady Powiatu w Policach

25 września 2020

Zdjęcie przedstawia Joannę Napiwodzką Wicestarostę Polickiego, Starostę Polickiego Andrzeja Bednarka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Janusza Szwyda biorących udział w obradach

25 września br. odbyła się XXII sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szwyda, radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach. Korzystając z okazji Starosta Policki Andrzej Bednarek podziękował Grupie Azoty Polyolefins S.A., za przekazane wsparcie finansowe dzięki któremu możliwy był zakup bramek mierzących temperaturę. 

Podczas XXII sesji Rady Powiatu podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok
  • zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego.

Następnie przedstawione zostały informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2020 roku, a także o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku. Omówione zostały również priorytety budżetowe na 2021 rok.

W trakcie obrad XXII sesji Rady Powiatu głos zabrał Poseł na sejm RP Dariusz Wieczorek, który złożył wyrazy uznania dla samorządu Powiatowego za dotychczasowe podjęte działania w obliczu istniejącej pandemii SARS – CoV-2, deklarując jednocześnie chęć współpracy ze swojej strony.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 23 października 2020 r.

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 25 września 2020 r.

Fotogaleria

 

Tekst i foto: Aleksandra Pacholik/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email