XVII sesja Rady Powiatu w Policach

30 kwietnia 2020

24 kwietnia odbyła się XVII sesja Rady Powiatu w Policach.

Z uwagi na panującą pandemię sesja odbyła się w trybie zdalnym, a transmisja z obrad była prowadzona online.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach, w którym to Starosta Policki Andrzej Bednarek poinformował między innymi o realizowanych inwestycjach drogowych na terenie Powiatu Polickiego.

Zanim rozpoczęto podejmowanie uchwał, nastąpiło złożenie ślubowania przez radnego Rady Powiatu w Policach Waldemara Echausta.

Podczas XVII sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
 • w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2020 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobra,
 • w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Podczas XVII sesji Rady Powiatu w Policach wysłuchano:

 • sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach za 2019 rok” wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • sprawozdania z realizacji w 2019 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 – 2020”,
 • sprawozdania z wykonania w roku 2019 zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Polickim na lata 2017 – 2024”,
 • sprawozdania z z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020 "Bezrobocie w Powiecie Polickim w 2019 roku" oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w 2019 r.”.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 29 maja 2020 r.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XVII sesji Rady Powiatu w Policach

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email