XVII posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

22 lutego 2017

17 lutego br. odbyło się XVII posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Było to ostatnie posiedzenie V kadencji tejże Rady.

Podczas posiedzenia wysłuchano przedstawione w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach za rok 2016, a także realizację Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.

Rada zapoznała się z przedsięwzięciami Powiatowego Urzędu Pracy na 2017 rok oraz planem szkoleń dla bezrobotnych.

Jednym z punktów porządku obrad było jednogłośne przyjęcie przez członków Rady opinii dotyczącej celowości Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który realizowany będzie w 2017 roku w gminie Police i Nowe Warpno. Program zakłada wsparcie w postaci pomocy psychologicznej, zajęć z doradcą zawodowym, dając jednocześnie szansę na reintegrację zawodową w postaci zatrudnienia bezrobotnych przez gminy w ramach prac społecznie-użytecznych.

W zawiązku z ostatnim posiedzeniem V kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Policach Przewodniczący Rady Mariusz Sarnecki wraz z Dyrektorem Urzędu Pracy Janem Sławczyńskim wyrazili słowa uznania i podziękowania za poświęcony czas oraz za sumienne i rzetelne zaangażowanie w pracę na rzecz tejże Rady. Po przemówieniu wręczone zostały podziękowania.

Nowa kadencja będzie powołana przez Starostę Polickiego pod nazwą Powiatowa Rada Rynku Pracy.

Fotogaleria

Tekst: Barbara Chruściel/Powiatowy Urząd Pracy w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email