XLV sesja Rady Powiatu w Policach

30 września 2022

Radni Powiatu Polickiego podczas obrad sesji

30 września br. w Starostwie Powiatowym w Policach odbyła się XLV sesja Rady Powiatu w Policach. Radni podczas obrad podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok oraz uchwałę  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok, a także uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego.

W trakcie piątkowej sesji przedstawiono również  „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2022 roku” oraz  „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku”. Podjęto również rozmowy m.in. na temat priorytetów budżetowych na 2023 rok.

Wydarzenie było również okazją do gratulacji i wręczenia honorowej nagrody Starosty Polickiego  "Postawa godna naśladowania".

Nagroda  została przyznana na wniosek Wójta Gminy Dobra Teresy Dery, osobom, które wykazały się obywatelską postawą, w wyniku której zostało uratowane życie drugiego człowieka.

Unikatowy medal został przyznany: Panu Patrykowi Bestjan, Pani Oldze Daraszkiewicz, Pani Sandrze Irmer, Panu Aleksandrowi Kędzia, Panu Piotrowi Markus, Panu Franciszkowi Michniewiczowi, Panu Kamilowi Wawrowskiemu, Panu Borysowi Wirzman, Panu Kacprowi Witkowskiemu i Panu Michałowi Żal.

Osoby te, to nie tylko mieszkańcy Powiatu Polickiego, ale również Klinisk Wielkich i Szczecina.

Wręczenia medali oraz pamiątkowych dyplomów i upominków wraz z gratulacjami dokonali: Andrzej Bednarek Starosta Policki, Cezary Arciszewski Przewodniczący Rady Powiatu w Policach, Teresa Dera Wójt Gminy Dobra oraz Elżbieta Alexiou z-ca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Policach.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się w dniu 28 października 2022 r.

Fotogaleria

Transmisja z obrad

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Agnieszka Jaguszewska/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email