XLIX sesja Rady Powiatu w Policach

27 stycznia 2023

27 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Policach odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu w Policach. Radni podczas obrad podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok oraz uchwałę  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok, uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, a także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobra.

Pomoc finansowa, zostanie udzielona Gminie Dobra w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 150 000 zł ze środków budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok, na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, w tym:
1) w wysokości 120 000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej;
2) w wysokości 30 000 zł na działania związane z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży z terenu gminy Dobra.

W trakcie piątkowej sesji przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2022 r. oraz sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu w Policach w 2022 r.

Wydarzenie było również okazją do gratulacji i wręczenia okolicznościowych medali za zasługi dla pięciu członków Zachodniopomorskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w ramach „Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa i 20-lecia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.

Odznaczenia zostały przyznane: Panu Bernardowi Bielenis, Panu Mieczysławowi Dauksza, Panu Wiesławowi Jankowskiemu, Panu Andrzejowi Lorek oraz Panu Alojzemu Radaczewskiemu. 

Gratulacji i wręczenia medali dokonali: Andrzej Bednarek Starosta Policki, Cezary Arciszewski Przewodniczący Rady Powiatu w Policach, Jan Bobkiewicz Przewodniczący Okręgowej Rady, Sławomir Korzeb Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Sylwester Gadomski Skarbnik Okręgowej Rady.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r.

Fotogaleria

Transmisja z obrad

Tekst i Foto: Agnieszka Jaguszewska/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email