XIX posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

11 kwietnia 2018

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się XIX posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.

Z uwagi na to, iż minął drugi rok trwania kadencji ww. Rady oraz w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), które stanowią m.in., iż przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych wybierani są na okres jednego roku, zostały przeprowadzone wybory na ww. funkcje.

W wyniku głosowania Przewodniczącą Rady została Katarzyna Sobocińska, wiceprzewodniczącą Rady Maria Kobuszyńska, natomiast sekretarzem Rady Anna Sendziuk.

Ponadto głównymi tematami spotkania było zaopiniowanie:

1) „Kryteriów przyznawania w Powiecie Polickim dofinansowania, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów turnusach rehabilitacyjnych”;
2) procedur postępowania w sprawie dofinansowania, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych w 2017 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
3) procedur postępowania dotyczących realizacji w Powiecie Polickim programu pn. „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4) „Kryteriów przyznawania dofinansowania, ze środków budżetu Powiatu Polickiego, uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”;
5) szczegółowego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2018 r. na dofinansowanie przez Powiat Policki likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w Powiecie Polickim.

Po wyczerpujących informacjach przekazanych członkom Rady przez przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz po przeprowadzonej dyskusji ww. materiały zostały zaopiniowane pozytywnie.

Tekst: Halina Michalak/Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Foto: Sylwia Sowała/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email