XIV sesja Rady Powiatu w Policach

21 grudnia 2019

20 grudnia odbyła się XIV sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach, w którym to Starosta Policki Andrzej Bednarek poinformował o realizowanych inwestycjach drogowych na terenie Powiatu Polickiego.

Podczas XIV sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2019 rok
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego
 • w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania
 • w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Policki, a także zasad jego rozliczania oraz udzielania i rozmiaru obniżek
 • w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Polickiego
 • w sprawie uchwalenia „Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu w Policach na 2020 rok”
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok”
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu na 2020 rok”
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2020 rok” 
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki na 2020 rok”
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa na 2020 rok”
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej na 2020 rok” 
 • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

Podczas XIV sesji Rady Powiatu w Policach Harcerze z Hufca Police ZHP przekazali radnym Betlejemskie Światło Pokoju.

XIV sesja Rady Powiatu w Policach była ostatnią w 2019 roku.

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email