XIII sesja Rady Powiatu w Policach

22 listopada 2019

22 listopada odbyła się XIII sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach, w którym to Starosta Policki Andrzej Bednarek poinformował o realizowanych inwestycjach drogowych na terenie Powiatu Polickiego oraz o wyróżnieniach, które otrzymał Powiat Policki.

Podczas XIII sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2019 rok
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego
  • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior+ w Policach
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania
  • w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r.”.

Podczas XIII sesji Rady Powiatu w Policach Przewodniczący Rady poinformował o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 20 grudnia 2019 roku.

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email