XI posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

16 grudnia 2019

W piątek 13 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach odbyło się XI posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącą Powiatowej Rady Rynku Pracy Beatę Chmielewską, stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad, członkowie Rady przyjęli protokół z X posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach z 6 września br.

Podczas posiedzenia omówiono sytuację na lokalnym rynku pracy oraz zapoznano z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. Poinformowano także o zmianach w podziale środków budżetu Funduszu Pracy w 2019 roku oraz o realizacji projektów systemowych. 

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy poinformowano o nienależnie pobranych świadczeniach z Funduszu Pracy o zatrudnianiu cudzoziemców. Ponadto zapoznano ze sprawozdaniem z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach oraz przedstawiono propozycje tematyki posiedzeń w 2020 roku. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Policach jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Polickiego w sprawach polityki rynku pracy. Wcześniej działała pod nazwą Powiatowa Rada Zatrudnienia w Policach.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email