X sesja Rady Powiatu w Policach

1 września 2019

30 sierpnia odbyła się X sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach oraz wysłuchali informacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o środowisku i jego ochronie na obszarze Powiatu Polickiego, informacji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa oraz informacji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież oraz informacji Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino.

Ponadto wysłuchano sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Szczecinie na obszarach powiatów Polickiego i Miasta Szczecin za rok 2018 oraz sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Gryfinie na obszarach powiatów Gryfińskiego, Polickiego Myśliborskiego, m. Szczecin za rok 2018 oraz raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 za lata 2016-2017.

Podczas X sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2019 rok
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok
  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego 
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w  2019 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania
  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek

Podczas X sesji Rady Powiatu w Policach podziękowano Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach st. bryg. mgr inż. Markowi Gendkowi za wieloletnią służbę. Od 31 sierpnia przeszedł na emeryturę.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 27 września 2019 roku.

Porządek obrad X sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email