Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Elżbieta Jaźwińska - powiatowy rzecznik konsumentów
tel:914328106, e-mail: jazwinska@policki.pl

 

Informujemy, że Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Policach jest nieczynne do 30 sierpnia 2024 r.

 

Porady można  uzyskać również pod numerem telefonu 801 440 220

(Opłata według taryfy operatora)
Infolinia czynna w dni powszednie w godzinach 10.00 - 18.00.
 
Infolinia prowadzona jest przez Fundację Konsumentów.
 

ZADANIA

Do zadań Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

  • zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • edukacji konsumenckiej;
  • występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  • wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
  • wytaczania powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
  • podejmowania działań w celu eliminowania z rynku praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
  • składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • występowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
  • współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony interesów konsumentów.

KOMU UDZIELA POMOCY RZECZNIK ?

Rzecznik konsumentów w Policach służy pomocą mieszkańcom powiatu polickiego w sprawach dotyczących ochrony praw konsumenckich.

Pamiętajmy, że konsumentami jesteśmy nie tylko wtedy, kiedy dokonujemy zakupów w sklepie, ale również wówczas, gdy korzystamy z różnego rodzaju usług, np. remontowych, bankowych, pralniczych, krawieckich, itp., z usług monopolistów, takich jak zakłady energetyczne, poczta, telekomunikacja itd. Mieszkańcy powiatu mogą się zwracać do rzecznika ze sprawami dotyczącymi nie tylko lokalnych, polickich przedsiębiorców, ale również przedsiębiorców spoza terenu powiatu polickiego.

PRZYDATNE ADRESY:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
tel. (58) 346 29 32, fax (58)346 29 33

e-mail: gdansk@uokik.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie

ul. Jana Matejki 6b
71 - 615 Szczecin

tel. 91 422-52-39 / 91 422-52-30
fax. 91 422-54-41

e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl

Stały Polubowny Sąd Konsumencki
(przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej)

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 422 52 39, fax 422 54 41

e-mail: spsk@wiih.pomorzezachodnie.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki

ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. 22 48 68 400
e-mail: arbitraz.kancelaria@zbp.pl

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. 22 333-73 26, 22 333-73 -27
e-mail: porady@rf.gov.pl

Oddział Federacji Konsumentów w Szczecinie

ul. Koński Kierat 15/U6
70-563 Szczecin
tel. 91 488-15-97
e-mail: szczecin@federacja-konsumentow.org.pl

Rada Krajowa Federacji Konsumentów

ul. Ordynacka 11 lokal 1
00-364 Warszawa
tel. 22 827-11-73 fax:22 827-54-74
e-mail: sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Marcina Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
e-mail:sekretariat@konsumenci.org

PORADY

 WEŹ PARAGON

Trochę czasu, znajomość podstawowych praw konsumentów oraz dowód zakupu – to niezbędny zestaw podczas składania reklamacji. Łatwiej dochodzić swoich praw, gdy mamy paragon. Warto o tym pamiętać, kupując nie tylko na zimowych wyprzedażach

[Warszawa, 12 stycznia 2012 r.] Bez paragonu reklamacji nie uznaje się – to nie cytat z kultowej z polskiej komedii, ale informacje, które można często usłyszeć od sprzedawców. Paragon jest jednym z najprostszych i najpowszechniejszych dowodów zakupu – dostajemy go zawsze, gdy kupujemy. Już po raz drugi akcję Ministerstwa Finansów pt. Nie bądź jeleń, weź paragon wspierają Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Rzecznicy Konsumentów, Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Wspólnie będziemy przypominać o konieczności wystawiania i przechowywania paragonów.

DOWÓD ZAKUPU

Co łączy zakupy na wyprzedaży, na bazarze, w restauracji? – dowód zakupu. Musi nam go wydać każdy przedsiębiorca, ponieważ jest to potwierdzenie transakcji kupna-sprzedaży. Najczęściej dostajemy paragon. Ale dowodem może też być faktura, potwierdzenie płatności kartą, czy wyciąg z konta. Przydadzą się, gdy produkt będzie niezgodny z umową, czyli wadliwy. Warto pamiętać o tym, aby zawsze upominać się o wystawianie paragonów. W przeciwnym wypadku, bardzo trudno będzie konsumentowi udowodnić, że produkt kupił w konkretnym miejscu.

WADLIWY PRODUKT

Rzecz, która posiada wady można reklamować. Reklamację składamy u sprzedawcy na piśmie w dwóch egzemplarzach. Dołączamy do niej paragon. Mamy na to aż dwa lata od momentu zakupu. Takie same zasady dotyczą także tych konsumentów, którzy korzystają z kończących się już zimowych wyprzedaży, czy kupują w internecie. Decydując się na towary używane (np. w komisie), musimy pamiętać, że czas reklamacji może wynieść minimum rok.

Krótsze terminy obowiązują wtedy, gdy reklamujemy produkty spożywcze – możemy to zrobić w ciągu trzech dni od momentu otwarcia opakowania lub zakupu towaru luzem.

REKLAMACJA TYLKO Z PARAGONEM ?

Warto pamiętać, że sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia wyłącznie paragonu. Jeżeli go nie mamy, a płaciliśmy kartą, powinniśmy dołączyć potwierdzenie takiej transakcji. Urząd zwraca uwagę na bezprawne postanowienia w regulaminach sklepów, które wyłączają możliwość przedstawienia innego dowodu zakupu niż paragon. Każdy konsument powinien mieć jasną, rzetelną i niewprowadzająca w błąd informację o przysługujących mu prawach. Cieszy jednak fakt, że nieprawidłowości w tym zakresie jest niewiele.

ZWROTY

Możliwość zwrotu lub wymiany produktu, który po prostu nam się nie podoba zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy. Jeżeli zgadza się na takie rozwiązanie, poprośmy o potwierdzenie tej możliwości na paragonie. Warto pamiętać, że sklep przyjmujący zwrot towaru może nałożyć na konsumenta dodatkowe obowiązki, np. oprócz towaru żądać oryginalnego opakowania, niezniszczonych metek, paragonu. Coraz więcej sklepów dopuszcza możliwość zwrotu we wskazanym przez siebie terminie.

PODATKI

Otrzymanie paragonu to prawo konsumenta i podatnika, ponieważ paragon to potwierdzenie, że kwota podatku naliczonego w cenie zakupionego towaru trafi do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.

W wyniku ubiegłorocznej akcji Ministerstwa Finansów Weź paragon okazało się, że skontrolowani przedsiębiorcy w trzecim kwartale 2011 roku wpłacili aż o ponad 20 proc. więcej podatków niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W przypadku przedsiębiorców, u których nie zagościły kontrole fiskusa wzrost wpłat z tytułu podatków wyniósł tylko około 5 proc. Z danych zebranych przez Ministerstwo Finansów tylko w jednym województwie w pojedynczym kwartale wynika, że te dodatkowe 20 proc. wpływów podatkowych w sumie dało ponad 15 mln zł. A kontrolowany był tylko co pięćdziesiąty punkt handlowy.

PROBLEM ZE SPRZEDAWCĄ?

Gdy nie otrzymaliśmy paragonu od sprzedawcy, powinniśmy zgłosić ten fakt Urzędowi Kontroli Skarbowej. Natomiast, gdy mamy problem z zakupami, odrzuconą reklamacją możemy liczyć na bezpłatną pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Ponadto poradę prawną można uzyskać dzwoniąc pod darmowy numer infolinii konsumenckiej 800 007 707. Porad udziela także Federacja Konsumentów w swoich oddziałach w całej Polsce, a w Warszawie Centrum Porad Konsumenckich SKP.

Dodatkowe informacje:


Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314
Fax 22 826 11 86
E-mail: malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

Drukuj Drukuj Email Email