„Wspieraj lokalnie. Przekaż 1,5 %”

19 marca 2024

Grafika dotycząca przekazywania 1,5% podatku

Powiat Policki po raz kolejny zachęca do skorzystania z projektu "Wspieraj lokalnie. Przekaż 1,5 %".

Celem projektu jest efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach projektu Powiat Policki posiada dostęp do indywidualnej wersji programu służącego rozliczeniom PIT.

Program jest darmowy, w pełni funkcjonalny i gotowy do użycia.

Zachęcamy zatem Państwa do skorzystania z programu przy rozliczaniu deklaracji podatkowych za 2023 r. Każdy podatnik, który z niego skorzysta, będzie mógł przekazać 1,5 % swojego podatku jednej z organizacji pożytku publicznego posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

„Wspieraj lokalnie. Przekaż 1,5 %” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Łatwe podatki PIT Online.

Aktualnie 13 organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie naszego powiatu jest uprawnionych do otrzymania od Państwa 1,5 % podatku za rok 2023.

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o tych organizacjach:

 • Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 12
  KRS 0000161200
 • Stowarzyszenie „Lions Club” Police z siedzibą w Policach ul. Szkolna 2
  KRS 0000206385
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Korczaka 57
  KRS 0000218397
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” z siedzibą w Policach przy ul. Spółdzielcza 31
  KRS 0000255565
 • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a
  KRS 0000349297
 • Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 1a
  KRS 0000228778
 • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub im. H. Dunant`a w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Armii Krajowej 14 KRS 0000326250
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” z siedzibą w Policach przy ul. Kresowa 5
  KRS 0000224754
 • Fundacja Bracia Mniejsi z siedzibą w Mierzynie przy ul. Ekologicznej 38
  KRS 0000388086
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja z siedzibą w Mierzynie przy ul. Weleckiej 13b
  KRS 0000682444

Organizacje pożytku publicznego - organizacje krajowe, które posiadają terenowe jednostki organizacyjne (koła, oddziały) na terenie Powiatu Polickiego. W przypadku tych organizacji sugeruje się wskazanie nazwy konkretnej terenowej jednostki organizacyjnej (koła, oddziału) w rubryce PIT-u pn.”Informacje uzupełniające”.

 • Polskie Stowarzyszanie Diabetyków ze wskazaniem na Koło nr 15 w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Grunwaldzkiej 15
  KRS 0000037573
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce ze wskazaniem na Oddział w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Piaskowej 5b/7
  KRS 0000154454
 • Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego ze wskazaniem na Hufiec Police Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Policach przy ul. Grunwaldzkiej 13
  KRS 0000278582

1,5 % to nasz mały gest, który innym może dać wiele możliwości!

Powyższa lista powstała w oparciu o wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023 zamieszczony na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego [patrz: art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)]

Drukuj Drukuj Email Email