Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego Powiatu Polickiego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Powiatu Polickiego

19 maja 2023

Uczestnicy warsztatów ożywienia gospodarczego podczas wykładów
Warsztaty z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, sołectw, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Powiatu Polickiego odbyły się w dniach 16 - 17 maja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
 
Uczestnicy warsztatów, w tym Joanna Napiwodzka Wicestarosta Policki, pracowali nad diagnozą lokalnego potencjału i zasobów, m.in. kapitału ludzkiego, infrastruktury, organizacji, przedsiębiorstw, identyfikowaliśmy problemy z jakimi boryka się powiat oraz lokalne wycieki.
 
Przedstawicielka Pracowni Edukacji i Motywacji Jadwiga Olszowska - Urban wraz z reprezentującymi OWES Martą Przeczewską i Michałem Głuszykiem opowiadali o istocie działań partnerskich i ich dobrych praktykach, a także o możliwościach jakie daje wsparcie OWES, w tym w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania projektów przez organizacje.
 

W ramach warsztatów powstało również 6 inicjatyw oddolnych, z których jedna zostanie sfinansowana że środków projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie "Aktywne OWES" .

Fotogaleria

Tekst i Foto: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie "Aktywne OWES"


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email