VII sesja Rady Powiatu w Policach

29 kwietnia 2019

26 kwietnia odbyła się VII sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach oraz przystąpili do podejmowania uchwał.

Podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2019 rok,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok
  • zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego
  • w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych w Policach
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Polickiego
  • w sprawie załatwienia skargi z dnia 3 marca 2019 r. dotyczącej działalności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.

Ponadto wysłuchano sprawozdania z Działalności Młodzieżowej Rady Regionu w Policach w kadencji 2016-2019 oraz sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020 oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w 2018 r.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 31 maja 2019 roku.

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email