VII posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

21 grudnia 2016

20 grudnia w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się VII posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.

Na początku Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach złożyła zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wręczając drobne upominki.

Głównym tematem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2016 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania. Po wyczerpujących informacjach, przekazanych przez przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w sprawie proponowanych zmian ww. projektu uchwały członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali przedstawione propozycje. Na tym spotkanie zakończono.

Tekst: Halina Michalak/Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email