VI posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

17 listopada 2016

16 listopada odbyło się VI posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady  do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.

Głównym tematem spotkania było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2016 r. na dofinansowanie przez Powiat Policki likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w Powiecie Polickim oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaopiniowania procedur postępowania dotyczących realizacji w Powiecie Polickim programu pn. „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Po wyczerpujących informacjach, przekazanych przez przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w sprawie proponowanych zmian członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali przedstawione propozycje.

Na tym spotkanie zakończono, planując kolejne posiedzenie w grudniu 2016 r.

Tekst: Halina Michalak/Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email