VI posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach

1 kwietnia 2022

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach podczas posiedzenia

1 kwietnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach odbyło się VI posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach.

Podczas obrad członkowie rady przyjęli porządek obrad oraz protokół z V posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach, które odbyło się 21 stycznia. Przedstawiono także sytuację na lokalnym rynku pracy wraz z bieżącą informacją na temat zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach oraz zaopiniowano zmiany w planie podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach w 2022 roku.

Podczas piątkowego posiedzenia oceniono sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach uwzględniające informacje na temat stopnia i sposobu realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025 oraz przedstawiono informację na temat Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Policach została powołana przez Starostę Polickiego i jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Polickiego w sprawach polityki rynku pracy.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email